Τροποποίηση του στροβιλισμού της καρδιακής  συχνότητας σαν δυνητικός θεραπευτικός στόχος για καθοδήγηση της θεραπείας, σε σοβαρή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.

E SIMEONIDOU PAH POSTER 1 HCS 2015.pdf (1,7 MB)