Διεθνείς Δημοσιεύσεις

 1.  Hypoalbuminemia is a frequent marker of increased mortality in cardiogenic shock.

Jäntti T, Tarvasmäki T, Harjola VP, Parissis J, Pulkki K, Javanainen T, Tolppanen H, Jurkko R, Hongisto M, Kataja A, Sionis A, Silva-Cardoso J, Banaszewski M, Spinar J, Mebazaa A, Lassus J; CardShock investigators.

PLoS One. 2019 May 16;14(5):e0217006. doi: 10.1371/journal.pone.0217006. eCollection 2019.

PMID:
 
31095609
 
Free Article
 
2.

Association of impaired endothelial glycocalyx with arterial stiffness, coronary microcirculatory dysfunction, and abnormal myocardial deformation in untreated hypertensives.

Ikonomidis I, Voumvourakis A, Makavos G, Triantafyllidi H, Pavlidis G, Katogiannis K, Benas D, Vlastos D, Trivilou P, Varoudi M, Parissis J, Iliodromitis E, Lekakis J.

J Clin Hypertens (Greenwich). 2018 Apr;20(4):672-679. doi: 10.1111/jch.13236. Epub 2018 Mar 2.

PMID:
 
29498204
 
Free Article
3.

Acute kidney injury in cardiogenic shock: definitions, incidence, haemodynamic alterations, and mortality.

Tarvasmäki T, Haapio M, Mebazaa A, Sionis A, Silva-Cardoso J, Tolppanen H, Lindholm MG, Pulkki K, Parissis J, Harjola VP, Lassus J; CardShock Study Investigators.

Eur J Heart Fail. 2018 Mar;20(3):572-581. doi: 10.1002/ejhf.958. Epub 2017 Sep 27. No abstract available.

PMID:
 
28960633
4.

Frequency and Prognostic Significance of Abnormal Liver Function Tests in Patients With Cardiogenic Shock.

Jäntti T, Tarvasmäki T, Harjola VP, Parissis J, Pulkki K, Sionis A, Silva-Cardoso J, Køber L, Banaszewski M, Spinar J, Fuhrmann V, Tolonen J, Carubelli V, diSomma S, Mebazaa A, Lassus J; CardShock investigators.

Am J Cardiol. 2017 Oct 1;120(7):1090-1097. doi: 10.1016/j.amjcard.2017.06.049. Epub 2017 Jul 14.

PMID:
 
28821350
5.

Combined Measurement of Soluble ST2 and Amino-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Provides Early Assessment of Severity in Cardiogenic Shock Complicating Acute Coronary Syndrome.

Tolppanen H, Rivas-Lasarte M, Lassus J, Sadoune M, Gayat E, Pulkki K, Arrigo M, Krastinova E, Sionis A, Parissis J, Spinar J, Januzzi J, Harjola VP, Mebazaa A; CardShock Investigators.

Crit Care Med. 2017 Jul;45(7):e666-e673. doi: 10.1097/CCM.0000000000002336.

PMID:
 
28403119
6.

Current real-life use of vasopressors and inotropes in cardiogenic shock - adrenaline use is associated with excess organ injury and mortality.

Tarvasmäki T, Lassus J, Varpula M, Sionis A, Sund R, Køber L, Spinar J, Parissis J, Banaszewski M, Silva Cardoso J, Carubelli V, Di Somma S, Mebazaa A, Harjola VP; CardShock study investigators.

Crit Care. 2016 Jul 4;20(1):208. doi: 10.1186/s13054-016-1387-1.

PMID:
 
27374027
 
Free PMC Article
7.

Clinical picture and risk prediction of short-term mortality in cardiogenic shock.

Harjola VP, Lassus J, Sionis A, Køber L, Tarvasmäki T, Spinar J, Parissis J, Banaszewski M, Silva-Cardoso J, Carubelli V, Di Somma S, Tolppanen H, Zeymer U, Thiele H, Nieminen MS, Mebazaa A; CardShock Study Investigators; GREAT network.

Eur J Heart Fail. 2015 May;17(5):501-9. doi: 10.1002/ejhf.260. Epub 2015 Mar 28. Erratum in: Eur J Heart Fail. 2015 Sep;17(9):984.

PMID:
 
25820680
 
Free Article
8.

Effect of aliskiren on circulating endothelial progenitor cells and vascular function in patients with type 2 diabetes and essential hypertension.

Raptis AE, Markakis KP, Mazioti MC, Ikonomidis I, Maratou EP, Vlahakos DV, Kotsifaki EE, Voumvourakis AN, Tsirogianni AG, Lambadiari VA, Lekakis JP, Raptis SA, Dimitriadis GD.

Am J Hypertens. 2015 Jan;28(1):22-9. doi: 10.1093/ajh/hpu119. Epub 2014 Jul 3.

PMID:
 
24994608
9.

Appropriateness of ECG Holter requests in an outpatient service: a prospective study.

Piccirilli S, Gallagher MM, Vellini M, Padula M, Voumvourakis A, Santini L, Magliano G, Romeo F.

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2007 Jul;8(7):517-20.

PMID:
 
17568285

 


Επαφή

www.kardiologos-peristeri.com

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΑΣΤΡΙΝΟΣ
Καρδιολόγος ΜD, PhD
Επιμελητής Β', Β' Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Αγίου Ελευθερίου 16 & Ράλλη
Τ.Κ. 12137 Νέα Ζωή - Περιστέρι (πλησίον πρώην ΙΚΑ Νέας Ζωής)

6973243950 - 2105770050