Ο ιατρός Βουμβουράκης Αστρινός του Ιωάννη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. To 1996 κατόπιν εξετάσεων εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης << Tor Vergata >> όπου και έλαβε το πτυχίο του το 2004 με γενικό βαθμό “Λίαν Καλώς”.  Από το 2005 έως το 2006 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στον στρατό ξηράς ως Οπλίτης Ιατρός ΚΕΥΓ Άρτας και 398 ΕΑΡΜΕΘ. Εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο Άγονο Αγροτικό Ιατρείο Αργυρίου Καρδίτσας από το 2006 έως και το 2008. Από το 2008 έως το 2011 εργάστηκε ως ειδικευόμενος ιατρός παθολόγος στην Παθολογική και Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Από το 2011 ως το 2015 ειδικεύτηκε στην Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ όπου εκπαιδεύτηκε στην επείγουσα και κλινική καρδιολογία, στην υπερηχοκαρδιογραφία, στο αιμοδυναμικό-ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο όπως επίσης συμμετείχε και σε ερευνητικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες. Τον Απρίλιο 2015 έλαβε με επιτυχία τις εξετάσεις της ειδικότητας της Καρδιολογίας. Aπό τον Αύγουστο του 2015 διατηρεί ιδιωτικό καρδιολογικό ιατρείο και από τον  Σεπτέμβριο 2015 έως και τον Ιανουάριο 2017 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. Έλαβε υποτροφία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία το 2015, προκειμένου να εκπαιδευτεί στις νεώτερες απεικονιστικές τεχνικές στη Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Γ. Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ από 01/01/2016 έως και 31/12/2016. Το Φεβρουάριου του 2017 προσελήφθη ως Επιμελητής Β' στη Β' Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. Τoν Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε και παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας το βαθμό <<Άριστα>> και τον Ιούλιο του ίδιου έτους του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.