Επιστημονικό Έργο

  1. Πτυχιακή εργασία : εκπόνηση στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata με θέμα << Familiarity of  the ventricular automaticity >> υπό την επίβλεψη του καρδιολόγου Dr Mark Gallacher, Υπεύθυνος Καθηγητής Καρδιολογίας  Romeo Francesco

  2.  Διδακτορική διατριβή :  εκπόνηση στην ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών με θέμα «Συσχέτιση των μεταβολών του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα με τη στεφανιαία εφεδρεία ροής, την αρτηριακή σκληρία (arterial stiffness) και τα ανακλώμενα κύματα της αορτής σε νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς». Υπεύθυνος Καθηγητής Καρδιολογίας  Παν. Αθηνών Ι. Λεκάκης