Καρδιακός βηματοδότης

Σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο τοποθετούνται βηματοδότες σε περίοδο ενός έτους. Το σύστημα του βηματοδότη, είναι κατασκευασμένο για να βοηθήσει, όταν χρειάζεται, την καρδιά να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σώματος σε παροχή αίματος.

Τι είναι βηματοδότης;

Είναι μια συσκευή που παράγει ηλεκτρικά ερεθίσματα, τα οποία διεγείρουν την καρδιά μέσω ενός ή δυο ειδικών καλωδίων. Τοποθετείται στις καταστάσεις που η αυτόχθων διέγερση της καρδιάς έχει διαταραχθεί με αποτέλεσμα την εμφάνιση βραδυαρρυθμιών, οι οποίες μπορεί να προκαλούν ζάλη, κόπωση, δύσπνοια ή λιποθυμικά επεισόδια.

Η καρδιά

Η καρδιά είναι ένα αξιοθαύμαστο όργανο. Είναι μία μυϊκή αντλία που χτυπά περισσότερο από 100.000 φορές την ημέρα. Μερικές φορές δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σώματος σε αίμα. Ένα άτομο με αυτό το πρόβλημα αισθάνεται κουρασμένο ή έχει συχνές τάσεις λιποθυμίας. Μπορεί να είχατε αυτά ή και άλλα συμπτώματα πριν σας τοποθετηθεί ο βηματοδότης.

Η λειτουργία της καρδιάς

Η καρδιά αποτελείται από 4 κοιλότητες. Οι δύο πάνω κοιλότητες ονομάζονται κόλποι και βοηθούν να γεμίσουν με αίμα οι κοιλίες. Οι κοιλίες είναι μεγαλύτερες από τους κόλπους και τροφοδοτούν με αίμα τους πνεύμονες καθώς και το υπόλοιπο σώμα.

Ο καρδιακός ρυθμός υπό φυσιολογικές συνθήκες ρυθμίζεται από τον φυσικό καρδιακό βηματοδότη, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πάνω δεξιό μέρος της καρδιάς και ονομάζεται φλεβόκομβος. Είναι μία μικρή ομάδα ειδικών κυττάρων που παράγουν ηλεκτρικά σήματα σε κανονικά διαστήματα. Ο φλεβόκομβος αυτόματα αυξομειώνει τον καρδιακό ρυθμό ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος. Για παράδειγμα κατά την διάρκεια ασκήσεως ο καρδιακός ρυθμός αυξάνεται καθώς απαιτείται μεγαλύτερη ροή αίματος στο σώμα.

Το ηλεκτρικό σήμα αποστέλλεται από τον φλεβόκομβο στον κολποκοιλιακό κόμβο, μια δεύτερη ομάδα από ειδικά κύτταρα, η οποία είναι τοποθετημένη κοντά στο κέντρο της καρδιάς. Ο κολποκοιλιακός κόμβος στέλνει τα σήματα στα μυϊκά τοιχώματα των κοιλιών.

Αυτός ο φυσικός ηλεκτρικός δρόμος είναι πολύ σημαντικός, γιατί όταν τα σήματα φθάνουν στις χαμηλότερες κοιλότητες συσπώνται οι δύο κοιλίες, τροφοδοτώντας έτσι το σώμα με αίμα. Αυτή την σύσπαση της καρδιάς σας μπορείτε να την νιώσετε όταν ψηλαφάτε το σφυγμό σας. Συνήθως οι δυο κοιλίες συσπώνται κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τους κόλπους, αφού έχουν γεμίσει με αίμα. Αυτή η ιδανική ακολουθία χρονικού συντονισμού ονομάζεται κολποκοιλιακός συγχρονισμός.

Σε ποιες παθήσεις τοποθετείται βηματοδότης;

 

Πως αντικαθίσταται η μπαταρία του βηματοδότη;

Η μπαταρία είναι στεγανοποιημένη μέσα στο βηματοδότη, που περιέχει επίσης και ηλεκτρονικά κυκλώματα. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντληθεί, ένας νέος βηματοδότης πρέπει να τοποθετηθεί. Ο γιατρός αφαιρεί τον παλαιό και εμφυτεύει ένα καινούργιο. Η όλη διαδικασία απαιτεί τοπική αναισθησία και γενικά είναι μία πολύ απλή και σύντομη επέμβαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αρχικό ηλεκτρόδιο ή τα ηλεκτρόδια του βηματοδότη δεν χρειάζονται αντικατάσταση.

Υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργήσει ο βηματοδότης;

Ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή, αλλά οι τεχνικές εξελίξεις και η μακροχρόνια έρευνα έχουν κάνει τους βηματοδότες πάρα πολύ αξιόπιστες συσκευές. Ο βηματοδότης ελέγχεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας κατασκευής του.

Τι γίνεται όταν ο βηματοδότης δεν λειτουργεί σωστά;

Αν υπάρξει  τέτοια περίπτωση, τότε πιθανότατα θα έχετε τα ίδια συμπτώματα που είχατε πριν την τοποθέτηση τον βηματοδότη. Θα πρέπει να έρθετε αμέσως σε επαφή με τον γιατρό σας.

Σε βλάβες του φλεβοκόμβου:

Μερικές φορές ο φλεβόκομβος σταματά να λειτουργεί σωστά. Μπορεί να αυξομειώνει ακανόνιστα το ρυθμό με τον οποίο στέλνει τα ηλεκτρικά σήματα ή ο ρυθμός των σημάτων είναι πολύ χαμηλός. Οι κοιλότητες της καρδιάς δεν συσπώνται αρκετά συχνά ώστε να παρέχουν ικανοποιητική ποσότητα αίματος στο σώμα.

Τέτοιες παθήσεις είναι:

Μεγάλη φλεβοκομβική βραδυκαρδία, φλεβοκομβικές παύσεις, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.

Σε βλάβες του συστήματος αγωγής:

Προβλήματα επίσης μπορεί να παρουσιασθούν και στον ηλεκτρικό δρόμο μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών της καρδιάς. Ο φλεβόκομβος στέλνει σήματα τα οποία μπορεί να φτάσουν καθυστερημένα στον κολποκοιλιακό κόμβο ή να μη φτάσουν καθόλου στις κοιλίες. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Αν και οι κοιλίες έχουν ένα φυσικό εφεδρικό σύστημα, το οποίο μπορεί συνήθως να παράγει δικά του σήματα, αυτά είναι πολύ αργά. Σαν αποτέλεσμα καρδιακός αποκλεισμός συχνά σημαίνει την αργή κίνηση των κοιλιών, ακόμη και όταν ο φλεβόκομβος στέλνει πιο γρήγορα σήματα σε μία προσπάθεια να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό. Ο καρδιακός αποκλεισμός μπορεί να προκαλέσει το χάσιμο του κολποκοιλιακού συγχρονισμού με άλλα λόγια να προκληθεί κακός συντονισμός στις συσπάσεις μεταξύ κόλπων και κοιλιών. Σαν αποτέλεσμα οι κοιλίες δεν γεμίζουν αρκετά με αίμα πριν από την σύσπαση.

Τέτοιες παθήσεις είναι:

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κολπική μαρμαρυγή με αργό κοιλιακό ρυθμό, σοβαρού βαθμού αποκλεισμοί σκελών.

Άλλα αίτια

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πιθανοί λόγοι για τον οποίο εμφυτεύεται ένας βηματοδότης όπως σε παθήσεις για λόγους άσχετους με τις βραδυκαρδίες.

Τέτοιες παθήσεις είναι:

Η διατατική και υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια χωρίς ακόμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για να σιγουρευτείτε ρωτείστε τον γιατρό σας γιατί χρειάζεστε τον βηματοδότη.

Η λειτουργία του βηματοδότη

Ο βηματοδότης μεταβάλλει τον καρδιακό ρυθμό ώστε να ανταποκρίνεται η καρδιά στις ανάγκες τον σώματος σε αίμα. Ο βηματοδότης παρέχει βηματοδοτικά σήματα που μοιάζουν πολύ με τα φυσιολογικά σήματα της καρδιάς. Ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή ο βηματοδότης μπορεί να αντικαταστήσει τα σήματα του φλεβόκομβου που καθυστερούν ή χάνονται κατά την πορεία του ηλεκτρικού δρόμου μεταξύ κόλπων- κοιλιών. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στο χρονικό συντονισμό μεταξύ κόλπων-κοιλιών και να εξασφαλίσει τη σύσπαση των κοιλιών της καρδιάς σε επαρκή συχνότητα.

Το σύστημα του βηματοδότη

Το βηματοδοτικό σύστημα όπως και κάθε βηματοδοτικό σύστημα αποτελείται από δύο μέρη:

Τη γεννήτρια η οποία παράγει τα βηματοδοτικά ερεθίσματα και τα ηλεκτρόδια που αποδίδουν τα βηματοδοτικά ερεθίσματα στην καρδιά. Τα ίδια επίσης ηλεκτρόδια μπορούν να μεταφέρουν σήματα από την καρδιά στον βηματοδότη. Διαβάζοντας αυτά τα σήματα η γεννήτρια παλμών είναι ικανή να παρακολουθεί την καρδιακή δραστηριότητα και να ανταποκρίνεται ανάλογα.

Οι βηματοδότες λειτουργούν κατ’ επίκληση. Αυτό σημαίνει ότι ο βηματοδότης αναμένει το φυσικό ρυθμό στις κοιλίες ή στους κόλπους και όταν πέσει κάτω από τα προκαθορισμένα όρια τότε στέλνει βηματοδοτικούς παλμούς (ερεθίσματα), αρκετά δυνατούς ώστε να εξαναγκάσει την καρδιά να συσπαστεί και να τροφοδοτήσει με αίμα το σώμα.

Οι σημερινοί λοιπόν βηματοδότες χαρακτηρίζονται από την λειτουργία της αίσθησης (αναγνώριση των φυσικών παλμών της καρδιάς), από την λειτουργία της βηματοδότησης (αποστολή ερεθίσματος ικανού να διεγείρει την καρδιά όταν χρειάζεται), και την βηματοδοτική συχνότητα (δηλαδή την συχνότητα των ερεθισμάτων που εκπέμπει ο βηματοδότης). Εάν η συχνότητα της καρδιάς είναι μικρότερη από την βηματοδοτική, ο βηματοδότης το αισθάνεται και δίνει ερεθίσματα σε συχνότητα όσο η βηματοδοτική. Εάν η συχνότητα της καρδιάς είναι μεγαλύτερη από την βηματοδοτική, ο βηματοδότης το αισθάνεται και αναστέλλει την παραγωγή ερεθισμάτων.

 

Πόσα είδη βηματοδοτών υπάρχουν;

1) Μονοεστιακοί: Τοποθετείται μόνο ένα καλώδιο, το κοιλιακό

2) Διπλοεστιακοί: Τοποθετείται κολπικό και κοιλιακό καλώδιο

 

Μερικές λειτουργίες του βηματοδότη μπορούν να ρυθμιστούν από τον γιατρό εξωτερικά μέσω ειδικών συσκευών που ονομάζονται προγραμματιστές βηματοδοτών για να ανταποκρίνεται ο βηματοδότης πλήρως με τις ανάγκες του ασθενούς.

Ποια η τεχνική τοποθέτησης του βηματοδότη;

Η εμφύτευση του καρδιακού βηματοδότη είναι μια απλή και μικρής διάρκειας επέμβαση η οποία εκτελείται με τοπική αναισθησία, σε μια αίθουσα με ακτινολογικά μηχανήματα και με κατάλληλα συστήματα επέμβασης και ελέγχου της καρδιάς.

Τα καλώδια εισάγονται σε μια φλέβα που βρίσκεται στην περιοχή κάτω από την κλείδα και προωθούνται μέχρι τη καρδιά (δεξιό κόλπο ή δεξιά κοιλία). Η ανατομική τους πορεία ελέγχεται από ένα σύστημα ακτινών Χ ενώ η λειτουργία του βηματοδότη από μια σειρά ηλεκτρικών μετρήσεων.

Ο βηματοδότης εισάγεται μετά σε μια θήκη (τσέπη) που δημιουργείται για αυτό το λόγο κάτω από το δέρμα, και συνδέεται με τα καλώδια.

Η επέμβαση μπορεί να διαρκέσει 30 με 90 λεπτά και επιφέρει την μερική ακινησία της ωμοπλάτης, από την πλευρά της τσέπης που περιέχει το βηματοδότη, για περίπου 24έως 48 ώρες. Ο γιατρός θα φροντίσει να καθορίσει την περιοδικότητα των επόμενων ελέγχων.

Μετά την εμφύτευση θα δοθεί στον ασθενή μια ταυτότητα (κάρτα) του βηματοδότη. Σε αυτές περιέχονται τα στοιχεία του ιατρού, το είδος του καρδιακού βηματοδότη που εμφυτεύτηκε και των καλωδίων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι ταυτότητες πρέπει να δείχνονται σε όλες τις περιπτώσεις που θα ζητηθεί και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να τις έχεις πάντα μαζί σου. Την επόμενη της εμφύτευσης αφού γίνει έλεγχος της σωστής τοποθέτησης ο άρρωστος εξέρχεται του νοσοκομείου, και επιστρέφει την 7η μέρα για αποκοπή των ραμμάτων.

 

Η Χειρουργική επέμβαση για το βηματοδότη: αναλυτική παρουσίαση

Έχουν τοποθετηθεί βηματοδότες σε πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Σήμερα η χειρουργική επέμβαση για την εμφύτευση του βηματοδότη αποτελεί ρουτίνα. Σε πολλές περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση χρειάζεται μία με δύο ώρες, και οι ασθενείς πάνε στα σπίτια τους την ίδια ημέρα.

Παρόλα αυτά, κάθε ασθενής είναι μοναδικός και η επέμβαση διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Ο ιατρός σας θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί κατά την διάρκεια της δικής σας χειρουργικής επέμβασης.

Τι συμβαίνει πριν τη χειρουργική επέμβαση;

Πριν την επέμβαση, ο ιατρός σας θα σας πει πώς να προετοιμαστείτε για την επέμβαση. Μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε από πριν να παίρνετε ένα ή περισσότερα φάρμακα. Συνήθως, ζητείται από τους ασθενείς να μην καταναλώσουν ποτά ή να μην φάνε αρκετές ώρες πριν την επέμβαση.

Τι συμβαίνει την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης;

Θα μεταφερθείτε στο χειρουργείο όπου μια νοσοκόμα ή ένας κλινικός ιατρός θα σας ξυρίσει και θα σας πλύνει το άνω μέρος του στήθους ή της κοιλίας. Μπορεί να σας τοποθετήσουν ένα ενδοφλέβιο καθετήρα στο χέρι σας. Τα ηλεκτρόδια του ηλεκτροκαρδιογραφήματος τοποθετούνται σε διάφορα μέρη του σώματος σας.

Οι περισσότεροι ασθενείς παραμένουν ξύπνιοι στη διάρκεια της διαδικασίας και τους γίνεται μια ένεση τοπικής αναισθησίας για να μη πονά η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί ο βηματοδότης. Αν πρόκειται να σας κάνουν γενική αναισθησία, ένας αναισθησιολόγος θα σας δώσει τα φάρμακα που θα σας ναρκώσουν.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης;

Μετά τον καθαρισμό του δέρματος του ώμου ή του στήθους και την αναισθησία με κάποιο αναισθητικό, ο ιατρός κάνει μια τομή στο δέρμα μήκους περίπου δύο με τέσσερα εκατοστά. Τότε ο ιατρός βρίσκει μια φλέβα και περνά το ηλεκτρόδιο απευθείας στην καρδιά, χρησιμοποιώντας ακτινοσκόπηση για να δει προς τα πού θα πάει. Δεν πρέπει να αισθάνεστε τα ηλεκτρόδια στην καρδιά σας.

Εν συνεχεία ο ιατρός φτιάχνει μια μικρή θήκη ή τσέπη κάτω από το δέρμα. Ο ιατρός τοποθετεί το βηματοδότη μέσα στο θύλακα και τον συνδέει με τα ηλεκτρόδια. Τότε δοκιμάζεται ο βηματοδότης για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά.

Μπορεί να αισθανθείτε κάποια πίεση ενώ εισέρχονται ο βηματοδότης και τα ηλεκτρόδια. Αν αρχίσετε να αισθάνεστε αυξανόμενη δυσφορία, αμέσως ειδοποιήστε τον ιατρό.

Τι συμβαίνει μετά τη χειρουργική επέμβαση;

Θα μεταφερθείτε στο αναρρωτήριο όπου θα σας προσέχουν νοσοκόμες για να βεβαιωθούν ότι πάτε καλά. Μπορεί να αισθανθείτε κάποιους πόνους στο σημείο όπου εμφυτεύτηκε ο βηματοδότης. Αν χρειαστεί θα σας δώσουν παυσίπονα.

Αργότερα, ο ιατρός ή ο κλινικός ιατρός θα εξετάσει το βηματοδότη για να βεβαιωθεί ότι λειτουργεί σωστά.

Η κατασκευή του συστήματος

Ο βηματοδότης τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία, ασφαλώς στεγανοποιημένη μέσα στην γεννήτρια.

Η μπαταρία αυτή δεν μπορεί να ξαναφορτιστεί. Για αυτό τον λόγο ο βηματοδότης πρέπει να αντικατασταθεί όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντληθεί. Ο βηματοδότης περιλαμβάνει επίσης αρκετά ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία ελέγχουν τις λειτουργίες του, καθώς και την παρακολούθηση της καρδιακής δραστηριότητας.

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο βηματοδότης παρακολουθεί τη δραστηριότητα της καρδιάς, διαβάζοντας τα σήματα που μεταφέρονται από τους θαλάμους της καρδιάς μέσω των ηλεκτροδίων. Έτσι γνωρίζει πότε οι καρδιακοί θάλαμοι συσπώνται. Για τους περισσότερους ασθενείς οι πληροφορίες αυτές είναι αρκετές για να αποφασίσει ο βηματοδότης πότε θα δώσει παλμούς.

 

Μερικοί ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από βηματοδότη που ρυθμίζει αυτόματα τον ρυθμό, ανάλογα με την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας (π.χ. όταν ανεβαίνουν σκάλες). Τα βηματοδοτικά συστήματα για αυτούς τους ασθενείς χρησιμοποιούν αισθητές για να παρακολουθούν την σωματική ανάγκη σε αίμα. Οι πληροφορίες που παρέχουν αυτοί οι αισθητές αναλύονται από το βηματοδότη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αυξήσει από μόνος τον το ρυθμό όταν αδυνατεί να το κάνει ο φλεβόκομβος.

Παρακολούθηση του βηματοδότη

Κάτω από τις οδηγίες του γιατρού θα πρέπει να παίρνετε το σφυγμό σας για 1 λεπτό κάθε ημέρα. Επίσης θα σας δείξει τον σωστό τρόπο για να παρακολουθείται τον καρδιακό σας ρυθμό.

 • Ο καρδιακός ρυθμός μπορεί να μεταβάλλεται, αλλά δεν πρέπει να πέσει κάτω από το μικρότερο όριο που έχει προγραμματισθεί ο βηματοδότης. Ο βηματοδότης έχει κάποιες παραμέτρους αντικατάστασης, που βοηθά τον γιατρό να καθορίσει τον χρόνο αντικατάστασης του.
 • Θα πρέπει να αποφεύγετε δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε επαφή με την περιοχή που είναι τοποθετημένος ο βηματοδότης. Γενικά μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες που είχατε πριν σας τοποθετήσουν  τον βηματοδότη.
 • Μπορείτε να γυρίσετε στο φυσικό ρυθμό ασχολιών που έχετε σε ότι αφορά την δραστηριότητα σας στο σπίτι.
 • Μπορείτε να επιστρέψετε στη φυσική σας σεξουαλική δραστηριότητα.
 • Μπορείτε να ταξιδεύετε με αυτοκίνητα, πλοία, τραίνα, αεροπλάνα.
 • Μετά την τοποθέτηση τον βηματοδότη Θα λάβετε μία ταυτότητα ασθενούς με βηματοδότη, την οποία θα επιδεικνύετε στους φρουρούς των αεροδρομίων για να αποφεύγετε το πέρασμα από τα μηχανήματα ανίχνευσης αντικειμένων.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μία μικρή λίστα με μερικούς απλούς κανόνες τους οποίους Θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά για προσθετή ασφάλεια και σιγουριά στη ζωή σας με τον βηματοδότη.

 • Να προγραμματίσετε να παίρνετε το σφυγμό σας κάθε μέρα για ένα ολόκληρο λεπτό.
 • Να λέτε σε όλους τους γιατρούς τους οποίους συμβουλεύεστε ότι έχετε βηματοδότη. Επίσης ενημερώνεται και τον οδοντογιατρό σας.
 • Να έχετε πάντοτε πάνω σας την ταυτότητα ασθενούς με βηματοδότη και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναπρογραμματισμό από τον γιατρό πείτε του να σημειώσει την αλλαγή και την ημερομηνία στην πίσω πλευρά της ταυτότητος ασθενούς.
 • Να ακολουθείστε πιστά τις συμβουλές τον γιατρού σας όσον αφορά τη σωματική άσκηση.
 • Να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα το γιατρό ή το νοσοκομείο για έλεγχο του βηματοδότη. Στην αρχή ο έλεγχος γίνεται πριν την έξοδο από το νοσοκομείο και μετά τον 1ο, 3ο, και 6ο  μήνα από την τοποθέτηση του και μετά ανά 6μηνο
 • Να ακολουθείτε πιστά τον προγραμματισμό που σας δίνει το νοσοκομείο ή ο γιατρός σας για έλεγχο των παραμέτρων αντικατάστασης του βηματοδότη.

Ποιες οι επιπλοκές της βηματοδότησης;

 • Διαταραχή της αίσθησης και βηματοδότησης.
 • Θραύση του καλωδίου.
 • Διάβρωση ή μόλυνση της θήκης του βηματοδότη.

Οι επιπλοκές της βηματοδότησης αντιμετωπίζονται αναίμακτα με επαναπρογραματισμό των παραμέτρων του βηματοδότη, με ειδικές συσκευές που αποκαλούνται προγραμματιστές.

Πότε να ειδοποιήσεις το γιατρό: Εάν αισθανθείς:

 • ιδιαίτερες ενοχλήσεις
 • τις ενοχλήσεις που σε οδήγησαν στην εμφύτευση του βηματοδότη
 • ενοχλητικές μυϊκές συσπάσεις
 • κοκκίνισμα και οίδημα στην περιοχή του βηματοδότη

Σε αυτές τις καταστάσεις να απευθυνθείς στο γιατρό σου, ο οποίος θα ελέγξει την κατάσταση λειτουργίας του βηματοδότη και της περιοχής εμφύτευσης και θα σου απαντήσει σε ενδεχόμενες απορίες ή ερωτήματα.

Τι πρέπει να προσέχει αυτός που έχει βάλει βηματοδότη-Εξωτερικές πήγες παρεμβολής

Ο βηματοδότης είναι μία ηλεκτρονική συσκευή. Αν και είναι καλά προστατευμένη από είδη παρεμβολών που μπορούν να τον επηρεάσουν και προέρχονται από συσκευές καθημερινής χρήσης, υπάρχουν κάποιες πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μία προσωρινή αλλαγή στις παραμέτρους του βηματοδότη σας. Σε περίπτωση ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής ο βηματοδότης θα αλλάξει τιμές στις παραμέτρους του, αλλά αυτό θα είναι προσωρινό.ις ανάλογες προφυλάξεις. Γενικά αυτές οι συσκευές επιδρούν μόνο προσωρινά στο βηματοδότη, και όσο πιο γρήγορα απομακρυνθείτε από αυτές τόσο πιο γρήγορα ο βηματοδότης θα επιστρέψει στις κανονικές του λειτουργίες.

Κινητά τηλέφωνα (δεν συμπεριλαμβάνεται τα ασύρματα τηλέφωνα του σπιτιού)

Τα κινητά τηλέφωνα να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από τον  βηματοδότη, εάν δε παραστεί ανάγκη, να μιλήσετε από το αντίθετο αυτί της θέσης τοποθέτησης ή να χρησιμοποιήσετε hand free.

Οι κεραίες εκπομπής και τροφοδοτικά

Να αποφεύγετε γραμμικούς ενισχυτές ισχύος και κεραίες εκπομπής. Τα συστήματα αυτά όταν είναι καλά γειωμένα δεν δημιουργούν προβλήματα. Επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα από λειτουργία ραδιοπομπών CB (έως 5 Watts)

Φούρνοι μικροκυμάτων (δεν συμπεριλαμβάνεται ο κιονός ηλεκτρικός φούρνος)

Παραμείνετε τουλάχιστον 2 - 3 μέτρα μακριά από τον φούρνο μικροκυμάτων όταν αυτός λειτουργεί

Ηλεκτρικές συσκευές

Αποφεύγετε τις συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεως (ο ασθενής θα πρέπει να είναι μακριά τουλάχιστον 20-30 μέτρα) ή παρόμοιες συσκευές.

Γραμμές μεταφοράς ενέργειας

Αποφεύγετε υψηλής τάσεως ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσεως.

Συσκευές διαθερμίας

Οι συσκευές είναι τοποθετημένες σε νοσοκομεία ή κλινικές. Να ενημερώνετε κάθε γιατρό, ακόμη και τον οδοντίατρο, ότι έχετε βηματοδότη. Συσκευή διαθερμίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ σε ασθενή με βηματοδότη.

Υψηλής ενέργειας ακτινοβολία

Τέτοιου είδους ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τον βηματοδότη. Αν χρειασθείτε Θεραπεία με ακτινοβολία κοντά στην περιοχή του βηματοδότη ζητείστε να σας τοποθετήσουν πλέγμα προστασίας πάνω από τον βηματοδότη.

Στα αεροδρόμια

Στα αεροδρόμια θα πρέπει να έχετε τη κάρτα του βηματοδότη μαζί σας και να την επιδεικνύεται όταν χρειασθεί στο προσωπικό ασφαλείας. Να ζητάτε να μη περάσετε από τη μαγνητική πύλη που κάνει ανίχνευση μετάλλων. 

Διάβασε περισσότερα για τις ηλεκτρομηχανικές παρεμβολές

Στα αεροδρόμια θα πρέπει να έχετε τη κάρτα του βηματοδότη μαζί σας και να την επιδεικνύεται όταν χρειασθεί στο προσωπικό ασφαλείας. Να ζητάτε να μη περάσετε από τη μαγνητική πύλη που κάνει ανίχνευση μετάλλων. 

Διάβασε περισσότερα για τις ηλεκτρομηχανικές παρεμβολές

Η ζωή συνεχίζεται...

Ο βηματοδότης δεν επιφέρει ουσιώδεις περιορισμούς στον τρόπο ζωής σου.λον και μπορεί να αλλοιώσουν τη λειτουργία του καρδιακού βηματοδότη.

>Ο αθλητισμός, τα ταξίδια, η δίαιτα και η επαγγελματική δραστηριότητα δεν αντενδείκνυνται, αλλά μπορεί να υποστούν περιορισμούς ανάλογα με το είδος του βηματοδότη που σου εμφυτεύτηκε, με την παθολογία σου και γενικά με τη φυσική σου κατάσταση. Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για μια φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα.


Επαφή

www.kardiologos-peristeri.com

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΑΣΤΡΙΝΟΣ
Καρδιολόγος ΜD, PhD
Αναπληρωτής Διευθυντής, Β' Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Αγίου Ελευθερίου 16 & Ράλλη
Τ.Κ. 12137 Νέα Ζωή - Περιστέρι (πλησίον πρώην ΙΚΑ Νέας Ζωής)


6973243950 - 2105770050