ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΑΣΤΡΙΝΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜD, PhD

www.kardiologos-peristeri.com

ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΑΣΤΡΙΝΟΣ
Καρδιολόγος ΜD, PhD
Επιμελητής Β', Β' Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Αγίου Ελευθερίου 16 & Ράλλη
Τ.Κ. 12137 Νέα Ζωή - Περιστέρι (πλησίον πρώην ΙΚΑ Νέας Ζωής)
6973243950 - 2105770050

astrinv@hotmail.com

ΆΡΘΡΑ

Αντιπηκτική θεραπεία στη φλεβική θρομβοεμβολή σε ασθενείς με καρκίνο     Η απευθείας χορήγηση αντιπηκτικών από του στόματος, εισήχθη για τη...
1 | 2 | 3 >>

Σωματική άσκηση μετά το έμφραγμα

2020-01-29 20:06

Η επίδραση της περιπατητικής καρδιακής αποκατάστασης στα καρδιαγγειακά συμβάματα μέσω μιας μακροπρόθεσμης μελέτης παρακολούθησης, είχε ως στόχο να αξιολογηθεί η κλινική επίδραση της εφαρμογής της (CR), πρώιμα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο σε έναν πραγματικό πληθυσμό.Αναλύθηκαν σε φάσμα πενταετίας, η εμφάνιση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας και νοσηλείας από καρδιαγγειακά αίτια σε δύο πληθυσμούς. Στους συμμετέχοντες έναντι των μη συμμετεχόντων σε πρόγραμμα περιπατητικής CR, οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο διαδοχικά από δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία, έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST, έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST, μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) ή προγραμματισμένη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές μελέτες. Μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2009 και της 31ης Δεκεμβρίου 2010, 839 ασθενείς παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης (CR) που σχεδιάστηκε λαμβάνοντας εξιτήριο, ενώ 441 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο από το Καρδιαγγειακό Τμήμα χωρίς κάποιο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η επίπτωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας ήταν 6% και στις δύο ομάδες (P = 0,62). Το σύνθετο αποτέλεσμα των νοσηλειών για καρδιαγγειακά αίτια και καρδιαγγειακή θνησιμότητα ήταν χαμηλότερο στην ομάδα αποκατάστασης (CR) σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς CR (18% έναντι 30%, P <0,001) και οδήγησε σε χαμηλότερες νοσηλείες λόγω καρδιαγγειακών συμβαμάτων (15 έναντι 27% Ρ <0,001).Αυτή η μελέτη έδειξε σε έναν πραγματικό πληθυσμό τις θετικές επιδράσεις του προγράμματος καρδιακής αποκατάστασης, στην βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και υπογραμμίζει τη σημασία της εξάπλωσης και της εφαρμογής της καρδιακής αποκατάστασης(CR) ως προς τη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και της καρδιαγγειακής θνησιμότητας μακροπρόθεσμα.

Eur Heart J. 2019 Feb 21;40(8):678-685